Kurslab

Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde
Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini kabul ederek, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* "GND Global Bilişim İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti." (bundan böyle "Kurslab" veya "Şirket" olarak anılacaktır.) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesine, kişisel verilerimin yurtiçinde ve yurtdışında diğer iş ortaklarına aktarılmasına ve işlenmesine, açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni kapsamında Kurslab; kişisel verilerimi, online bire bir eğitim hizmetlerini sunma amacıyla ("Amaç") işleyebilir ve yurtdışına aktarabilir.

İşbu Açık Rıza Metni, "amaçla sınırlılık ilkesi" gereğince sadece Kurslab'ın gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, grup şirketleri, iş ortakları ile veya servis sağlayıcılarına aktarılmasını da içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Kurslab ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza kapsamında "kişisel veri" kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, yukarıda belirtilen amaç dahilinde edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kurslab
Adına