Başvuru Formu

Kişisel verileriniz bizimle güvende.

Kişisel Verilerin Korunması Veri Sorumlusuna
Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu'un 11'inci maddesinde belirtilen talep hakkı uyarınca;

Yazılı olarak aşağıdaki kanallardan:

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) GND Global Bilişim İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti. Meşrutiyet Mahallesi Karanfil Sokak No:12/7 Çankaya/ANKARA Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat GND Global Bilişim İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti. Meşrutiyet Mahallesi Karanfil Sokak No:12/7 Çankaya/ANKARA Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.
Elektronik posta kanalı ile kisiselverim@kurslab.com Konu kısmanı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul'un Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ("kısaca Tebliğ") haricinde belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası ve Tebliğ uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tebliğinden itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız